Magyar közösségi terek

Szabó Gyula Emlékház

A Szabó Gyula Emlékház 2008-ban nyílt meg Losoncon. Szabó Gyula (1907 – 1972) festőművész, költő, losonci házából özvegye, Dr. Szabó Kinga álmodott és teremtett emlékházat, mely a művészről elnevezett utca 1-es számú épülete, a losonci park mellett található. Az első teremben a harmincas-negyvenes évek részben életrajzi ihletésű képei, a második teremben az ötvenes, a harmadikban pedig a hatvanas-hetvenes évek legjellemzőbb alkotásaiból készült válogatás látható. Az utolsó befejezett festmény, az “Aki már csak a Holddal beszélget ” (1971) a művész mellszobrával (Jaroslav Kubička alkotása) együtt az előcsarnokban került elhelyezésre. 2011-ben az épület új szárnnyal bővült, melyben egy hangversenyek rendezésére is alkalmas kiállítóterem létesült.

Az emlékház kedden és szerdán 11-től 14 óráig, csütörtökön 14-től 17 óráig áll az érdeklődők rendelkezésére. Egyéb időpontot telefonon lehet egyeztetni : 047 4326935, vagy 0905 943560.

Kármán József Színház

A társulat közel 18 éves hallgatás után 1989 márciusában mutatta be Szabó Magda - Kármán József: Fanni hagyományai c. művét, Horváth Lajos rendezésében. A darab közönségsiker lett, s kialakított egy kis közösséget, amely mind a mai napig aktívan dolgozik. A csoport életrekeltője 1988 őszén Duray Éva volt.

Tel.: +421 905 113 377

e-mail: kultman54@gmail.com

Magyar Kulturális Központ

984 01 Losonc, Ártézi kutak tere 25.

Munkatárs: H. Duray Éva, Mobil: +421-908-406-540;

e-mail: losonc@szakc.sk
Nyitvatartás: kedd-csütörtök 10,00-16,00 óra között

A központot a Szövetség a Közös Célokért társulás működteti.

Múzeumok, kiállító terek

Nógrádi Múzeum és Galéria

A losonci Nógrádi Múzeum és Galéria 1955-ben jött létre, mint Járási Honismereti Múzeum Gácson. Az 1967/1985 közti években Füleken működött, mint Nógrádi Múzeum. 1985-től a volt megyei bíróság műemléképületében székel Losoncon, a város történelmi központjában. Az intézmény, melynek vezetősége a besztercebányai önkormányzati kerület, több mint harmincezer archeológiai, etnológiai, történelmi és galériai tárgy gyűjteményét kezeli. Közülük külön értékesek a kerámia-, és a zománcgyűjtemények, illetve a történelmi értékű üveggyűjtemények, melyek Nógrád meghatározó iparágát dokumentálják. A képzőművészeti gyűjtemény a nógrádi térségben tevékenykedő művészek alkotásait térképezi fel. Rendszeresen szervezője a Trienále akvarela elnevezésű versenynek, és a Nemzetközi Kerámiai Szimpóziumnak. A múzeum a kortárs kerámia gazdag gyűjteményével rendelkezik, amely az állandó tárlaton is megtekinthető.

Cím: Kubínyho nám. 3, 984 01 Lučenec         

Telefon: +421 (0)47/433 29 80

e-mail: nmlc@stonline.sk

http://www.nmg.sk/

Losonci Városháza és Városi Múzeum

Az 1894-ben Nagy Virgil és Kolbenheyer Viktor budapesti építőművészek terve alapján eklektikus-neoreneszánsz stílusban épült losonci Városháza több, mint száz évig szolgálta eredeti rendeltetését, a közügyek szolgálatát. Egy nagy és átfogó felújítás után 2017 szeptemberében nyílt meg a Városháza, mint egyben a helyi kultúra otthona is. Helyet kapott benne az újonnan alakult Városi Múzeum, és további kiállítási helyiségek és előadóterem. Az eredeti önkormányzati tevékenységek közül a képviselő-testületi üléseknek, esküvőknek és egyéb ünnepi alkalmaknak továbbra is helyet biztosítottak.

A múzeum állandó kiállításai a város történetének egyes fejezeteit mutatják be: a polgárság életét, iparosok és gyárak működését, az elődök iskoláját, és a 20. század első felének lakáskultúráját. A képkiállítás Gyurkovits Ferenc losonci festőművész műveiből ad ízelítőt.

Cím: Dr.Herza 240/1  984 01 Lučenec

Telefon: 047/4334590

e-mail: info@lukus.sk

https://www.lukus.sk/radnica/

Jeles Losonci Személyiségek Terme

A losonci köztemetőben, a felújított régi ravatalozó épületében alakították ki a Jeles Losonci Személyiségek Termét.  Az épület 1927-ben épült városi költségvetésből, ravatalozóként. Egyik termében bonctermet alakítottak ki, amely a városi kórház új épületének felépítéséig töltötte be feladatát. Az épület előtt egy kis teret alakítottak ki, melynek szomszédságában azután a város legnevesebb személyiségeit temették el. A terecske közelében épült fel, már jóval korábban a Serly család kápolnája, melynek kis tornyában harang is volt, amelyet id. Serly Antal engedélyével 1897. április 25-től 40 korona díj lefizetése ellenében temetéskor mindenki használhatott. A tér közepén, a ravatalozóval szemben áll a temető nagy, fából készült keresztje. A személyiségek terme nemcsak a Városi Köztemetőben nyugvó személyiségeket mutatja be, de azokat is, aki a város többi temetőjében nyugszanak. A bejáratból nyíló középső terme a város polgármestereit mutatja be. A további neves személyiségek – írók, festő, művészek, orvosok stb. – táblái a bal oldali teremben kaptak és kapnak helyet. A jobb oldali terem – az egykori boncterem – a losonci temető(k) történelmébe adnak betekintést.

A város kulturális intézményei

Nógrádi Művelődési Központ

J. Kármán utca 2.
Tel.: + 421 47 433 15 34
e-mail: noslc@noslc.sk

Nógrádi Könyvtár

Cím: J. Kármán utca 2.

Telefon: +421 47/4511932                  

e-mail: nklc@nklc.sk

http://www.nklc.sk/

Állami Levéltár Besztercebánya - Fióklevéltár Losonc

Cím: Kubínyiho námestie 1 984 01 Lučenec

Telefon, +421 44 433 38 03, 451 29 72, + 421-45-451 29 73

Ügyfélszolgálat-kutatóterem: hétfő- csütörtök 8:00- 15:30

https://www.minv.sk/?sa-banska-bystrica-pobocka-lucenec

L. U. K. U. S – Losonci Kulturális és Művészeti Központ

A neológ zsinagóga 1924-25-ben épült, annak a Baumhorn Lipótnak a tervei alapján, aki a Nagy Magyarország területén 22 zsinagógát tervezett. Az ő tervezőmérnöki munkásságát a látványos, orientális jellegű alkotások jellemzik. Az elkészült losonci zsinagógát 1925. szeptember 8-án vette használatba a zsidó hitközség. 1042 férőhelyével a legnagyobbak közé tartozott Szlovákiában. 1944-ig rendeltetésszerűen, zsidó egyházi szertartások célját szolgálta az épület, melynek domináns eleme a monumentális kupola. A zsinagóga modernkori helyreállítási munkálatai 2015. június 1-től 2015. december 31-ig tartottak. Elsődlegesen építészeti, állagmegóvó és restaurátori munkálatokat végeztek. A felújítás után a zsinagóga többfunkciós kultúrpalotaként szolgál. Az épület nemzeti műemlék, és része a Szlovákiai Zsidó Kulturális Örökség Útjának.

Cím: Adyho 69/7,  984 01 Lučenec

Telefon: +421 911 733 980                  

e-mail: iveta.gajdosikova@lukus.sk

https://www.lukus.sk