Viszonylag magas, szűkülő hasáb alakú talapzaton álló emlékoszlop, amelyet eredetileg a mai Kármán József Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda előtti ligetben avattak fel. Elkészítését az 1891. március 15-én megalakult „Kármán-emlékügyi bizottság” vállalta fel, melynek elnöke Gresits Miksa, a losonci főgimnázium igazgatója, jegyzője pedig Ambrus Mór tanár lett.A megvalósítás közel 5 évet igényelt. Felavatására 1896. május 25-én került sor. Az ünnepségen jelen volt Kármán Lajos, család élő tagja. Az emlékművet 1948-ban eltávolították innen és a református templom kertjébe száműzték. Helyére a máig ott lévő, az elesett szovjet hősök emlékműve került. Újra felavatására majd 30 évet kellett várni. Winkler Oszkár építész és Szabó Gyula festőművész javaslatára a „Kármán József Irodalmi, Művelődési és Művészeti Kör” tagjainak aktív közreműködésével 1969-ben állították fel a jelenlegi helyén, a református templom kertjében.