Az Ipoly völgyében fekszik Nógrád vármegye egykori kulturális központja: Losonc. Az 1848-1849-es szabadságharc alatt a város hatalmas károkat szenvedett, a betörő Orosz Birodalom által. 1849. augusztus 1-én egy magyar gerillacsapat váratlan katonai rajtaütését követően több cári tiszt is elhunyt a városban. Az akció felkorbácsolta az indulatokat az orosz serekben, akik Losonc megbüntetésére indultak. A várost kegyetlenül megsarcolták, valamint szabadrablást engedélyeztek a katonáiknak. A terror következtében Losoncot felgyújtották, lakosait megverték, és megbecstelenítették. Ekkor pusztult el Kubinyi Ferenc páratlan őslénytani gyűjteménye is.

A város nem tudta és nem akarta elfelejteni a barbár tettet. Nem meglepő, hogy a Habsburgok tiltása ellenére, Kossuth Lajost választották meg a város díszpolgárává, majd ezt követte számos település követte példájukat Magyarországon. Számos évvel később, 1902. szeptember 17-én, Kossuth 100. születésnapja előtt két nappal határozta el a város, hogy felavatja saját Kossuth-szobrát, személyisége és a magyar honvédek tiszteletére. A szobor megalkotása mellett, a város pénzt és energiát nem kímélve elkezdte főterének, a Kubinyi térnek is a rendbetételét. Idő közben a Kossuth-szobor első kivitelezője, Csordás József váratlanul elhunyt, akinek a helyét a szintén tehetséges Holló Barnabás vette át. Az ő közbenjárásának köszönhetően készülhetett el a műemlék.

Az alkotás ábrázolása egyedi, Kossuth alakja itt nyugodt, kiegyensúlyozott volt, ellentétben a többszáz lelkesítő, karizmatikus alakokkal szemben. Losonc tragédiáját a talpazatnál található elesett, félholtra vert honvéd alakja testesítette meg. A leleplezésre 1910. szeptember 19-én került sor, nyolc évvel a kivitelezés megindítása után.

Sajnos a Kossuth-szobor nem sokáig gazdagíthatta a város látványát. 1919. január 3-án a cseh katonák a tőlük már megszokott módon ezt az alkotást is ledöntötték talpazatáról. Elsőként a fejét húzták le, majd a városon végig vonszolták. A fejnélküli, megrongált szobrot 1973-ban az egyik helyi kaszárnyában találták meg, éveken keresztül Füleken őrizték.

Képek:

  1. A losonczi Kossuth-szobor leleplezési ünnepélye/ fényképész Balogh Rudolf Vasárnapi Ujság Forrás: OSZK EPA
  2. Korabeli képeslap
  3. A szobor maradványa 1973-as megtalálásakor. Forrás: https://korkep.sk/